โรงงานผลิตและจำหน่าย กระเบื้องล้านนา กระเบื้องว่าว กระเบื้องมุงหลังคอนกรีต ลายธรรมชาติ
ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ คงความงดงามของกระเบื้องมุงหลังคาล้านนาโบราณ
กระเบื้องหลังคาล้านนาลีลาวดี เชียงใหม่
กระเบื้องหลังคาล้านนาลีลาวดี เชียงใหม่
โรงงานผลิตและจำหน่าย กระเบื้องล้านนา กระเบื้องว่าว กระเบื้องมุงหลังคอนกรีต ลายธรรมชาติ
ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ คงความงดงามของกระเบื้องมุงหลังคาล้านนาโบราณ
กระเบื้องหลังคาล้านนาลีลาวดี เชียงใหม่
กระเบื้องหลังคาล้านนาลีลาวดี เชียงใหม่

โรงงานผลิต ขายส่ง กระเบื้องหลังคาล้านนาลีลาวดี

โรงงานผลิตกระเบื้องล้านนาโบราณ ลีลาวดี เชียงใหม่

รับผลิตกระเบื้องมุงหลังคาสไตล์ล้านนาตามออเดอร์ โดยจัดส่งทั่วประเทศ และต่างประเทศ

กระเบื้องหลังคาลีลาวดี ดอยสะเก็ต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยจากแร่หินที่เป็นสารก่อมะเร็ง และระบบทางเดินหายใจ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบแรงกด การดูดซึมน้ำ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม โดยคณะวิจัยจากสาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2553 เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการได้อย่างแท้จริง

กระเบื้องแบบว่าว ลีลาวดี เชียงใหม่

กระเบื้องแบบว่าว ลีลาวดี เชียงใหม่_0

กระเบื้องแป้นเกล็ด ลายไม้ลีลาวดี ทดแทนกระเบื้องธรรมชาติ

กระเบื้องแบบแป้นเกล็ดลายไม้เหมือนไม้จริงธรรมชาติ ลีลาวดี เชียงใหม่_0

รับผลิต ขายส่ง ขายปลีก กระเบื้องล้านนาตามออเดอร์

กระเบื้องตัดปลาย เชียงใหม่

บทความ

กระเบื้องล้านนาลีลาวดี เชียงใหม่

ผลิต จำหน่าย ขายส่ง ขายปลีก กระเบื้องซีเมนต์สไตล์ล้านนาลีลาวดี กระเบื้องว่าว กระเบื้องปลายตัด กระเบื้องร่องโบราณ กระเบื้องกลีบบัว แป้นเกล็ด กระเบื้องปลายมน ครอบสัน (สันหลังคา สันตะเข้) ครอบปิดจั่ว ครอบข้าง ครอบสองทาง ครอบข้างปิดชาย ครอบปิดปลายสัน ครอบสามทาง ครอบสี่ทาง แผ่นเริ่ม (แผ่นชาย แผ่นล่าง) ดอยสะเก็ต เชียงใหม่

การอนุรักษ์กระเบื้องล้านนาแบบโบราณ ลีลาวดี เชียงใหม่

ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคา วัดศรีชุม จังหวัดลำปาง เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2436  รูปแบบศิลปกรรมที่พม่า ที่ได้รับอิทธิพลผสมผสานศิลปะล้านนา เขมร และจีน ส่วนหลังคาทำเป็นเครื่องไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บ้านลีลาวดี กระเบื้องล้านนา เชียงใหม่

โชว์รูมกระเบื้องหลังคาไสตล์ล้านนา จำหน่าย สั่งทำ กระเบื้องหลังคาดินเผา บ้านไทย หลังคาพระอุโบสถ วิหาร ศาลา วัดไทยล้านนา สถานปฏิบัติธรรม  สถาปัตยกรรมทางศาสนา ศูฯย์ราชการ ศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหาร สถาปัตยกรรมไทย ภาคเหนือ

รับซ่อมกระเบื้องหลังคาโบราณ แบบล้านนา

รับซ่อมหลังคา ต่อเติม รีโนเวทบ้าน วัด หลังคาโบสถ์โบราณ อาคาร สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ด้วยกระเบื้องรูปคลื่น จากโรงงานผลิตกระเบื้องซีเมนต์สไตล์ล้านนา กระเบื้องว่าว กระเบื้องปลายตัด กระเบื้องร่องโบราณ กลีบบัว แป้นเกล็ด กระเบื้องปลายมน กระเบื้องลีลาวดี ดอยสะเก็ต เชียงใหม่